اصفهان پایین‌ترین میزان تولید زباله در کشور را دارد

اصفهان پایین‌ترین میزان تولید زباله در کشور را دارد


خبرگزاری فارس: مدیر پژوهش سازمان بازیافت شهرداری اصفهان گفت: مقایسه سرانه تولید زباله در اصفهان و ایران نشان می‌دهد که تولید زباله در شهر اصفهان در پایین‌ترین میزان در سطح کشور قرار دارد.


محسن حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان افزود: روزانه در اصفهان در حدود ۸۵۰ تن زباله خانگی تولید می‌شود که بالغ بر ۷۰ درصد از آن مواد آلی تشکیل دهنده کودهای آلی هستند.
وی اظهار داشت: کمپوست به عنوان یکی از مناسبت‌ترین روش‌های بازیافت زباله است که با فرهنگ مصرفی جامعه متناسب است.
حسینی در ادامه اذعان داشت: کارخانه بازیافت زباله اصفهان طی ۹ ماهه سال جاری توانسته است میزان زیادی از زباله تولیدی را بازیافت کند و تولید ۴۵ هزار تن کود کمپوست و مصرف آن در پارک‌ها، باغ‌ها و اراضی شهر اصفهان به منظورجلوگیری در استفاده بی‌رویه از کودهای شیمیایی آلوده کننده آب و خاک موثر است.
کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان از سال ۱۳۶۸ تاکنون مشغول به فعالیت است و روزانه تمامی زباله‌های خانگی شهر اصفهان را پس از فرآیند مکانیکی و بیولوژیکی به کود آلی کمپوست تبدیل می‌کند.