اطلاعیه خیلی مهم

“بدینوسیله ، به اطلاع دوستان میرسانم …! ظــرفــیــت ” پشــت ” تــکــمــیـــل گردیــده اســـت…! از این رو چنانچه تصمیم به زدن ” خنجــر ” داشتید…! خواهشمندست از روبــــــرو اقدام نمایند… ” با تشکر روابط عمومی دل صاب مرده” . . . !”:)