اعترافات زنی که دختر ۱۲ ساله خود را وادار به رابطه جنسی با ۱۰۰ مرد کرد !!

یک زن استرالیایی با حضور در دادگاه ایالت” تاسمانیا” اعتراف کرد که با حبس کردن دختر ۱۲ ساله اش ، وی را وادار به روسپی گری کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از پایگاه خبری المحیط، این زن ۴۱ ساله علاوه بر اعتراف به اتهام خود به قاضی دادگاه گفت: “من با اجاره کردن اتاقی درهتل ، دخترم را وادار کردم تا با ۱۰۰ مرد رابطه جنسی برقرار کند”.

وی درادامه اعترافات خود دریافت پول را مهمترین عامل اقدام خود دانست و افزود: من با این کار روزانه ۱۰۰۰تا ۱۸۰۰ دلار استرالیایی کسب و این پول را به صورت مساوی بین خودم و دخترم تقسیم می کردم.

درادامه اعترافات این زن آمده است که بیشتر این مبالغ را برای خرید مواد مخدر مصرف می کرد.
درپایان این اعترافات آمده است که یکی از نمایندگان پارلمان “تاسمانیان” استرالیا جزء افرادی است که با پرداخت مبلغی به مادر این دختر ۱۲ ساله با دختراش رابطه جنسی برقرار کرده است .