اعتیاد….

اعتیاد من به خنده‌های تو خمارم کرده است این روزها…
خودم را بسته‌ام به تنهایی که خنده‌هایت را ترک کنم…
اما نشد… خودم را ترک کردم فقط!…
هنوز هم مانده ام در خماری لبخند تو…
دریاب مرا…