متجاوزین به نوامیس در طرقبه مشهد دار زده شدند

سه نفر با اتهام تجاوز به عنف با حکم دادگاه و در حضور مسئولان قضایی شهرستان طرقبه شاندیز در ملأعام اعدام شدند.

اعدام 3 متجاوز به عنف در طرقبه شاندیز

اعدام 3 متجاوز به عنف در طرقبه شاندیز

اعدام 3 متجاوز به عنف در طرقبه شاندیز

اعدام 3 متجاوز به عنف در طرقبه شاندیز

اعدام 3 متجاوز به عنف در طرقبه شاندیز

اعدام 3 متجاوز به عنف در طرقبه شاندیز