اعدام پیرمرد نابینا پس از ۲۴ سال انتظار در امریکا

کلارنس ری ، محکوم ۷۶ ساله را صبح دیروز در زندان سن کوئنتین کالیفرنیا اعدام کردند.
از زمان قانونی شدن دوباره اعدام در امریکا در سال ۱۹۷۶، وی دومین زندانی بود که با وجود کهولت سن اعدام شد.
به گزارش گاردین ، آلن که در سپتامبر گذشته دچار حمله قلبی شد، مبتلا به دیابت (مرض قند) و نابینا بود. او نمی توانست راه برود و چهار نگهبان زندان وی را به اتاق اعدام بردند. او ساعت ۳۸/۱۲ دقیقه صبح مرده اعلام شد. وی را با تزریق سم کشتند.
آرنولد شوارتزنگر فرماندار کالیفرنیا درخواست عفو او را به علت کهولت و بیماری رد کرد. آلن در سال ۱۹۸۲ به جرم صدور دستور قتل سه نفر (۲۷، ۱۷و ۱۸ و ساله) در سال ۱۹۸۰ به اعدام محکوم شد.
در دادگاه گفته شد آلن هنگامی که به جرم صدور دستور قتل همدستش در سرقتی در سال ۱۹۷۴، دوره زندان ابد را می گذراند، دستور قتل سه نفر فوق را داد.