اعلام تاریخ دقیق حذف کامل کنکور

مهر: رئیس سازمان سنجش در مورد تاریخ دقیق حذف کامل کنکور و اعمال ۱۰۰ درصد سوابق تحصیلی برای پذیرش دانشجو گفت: این موضوع از زوایای مختلف بررسی شد و کارگروه به این نتیجه رسید که حذف کنکور زودتر از سال ۹۲ امکانپذیر نیست و دیرتر از سال ۹۳ نیز نخواهد بود.

محمدحسین سرورالدین افزود: به این ترتیب به اتفاق آراء این تصمیم در کارگروه ماده ۴ قانون حذف کنکور اتخاذ شد که سال ۹۳ قطعاً آزمون سراسری برگزار نمی شود و آخرین آزمون یا در تیرماه ۹۲ و یا در تیرماه ۹۱ برگزار خواهد شد.

تهیه شیوه های جایگزین و عملی برای نحوه پذیرش دانشجو از سوی اعضای کارگروه

وی اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد اعضای کارگروه شیوه های جایگزین و عملی برای شکل پذیرش دانشجو را به صورت طرح نحوه پذیرش دانشجو به دبیرخانه مربوطه در سازمان سنجش ارائه کنند تا پس از وصول و جمع بندی در جلسه بعدی کارگروه شیوه دقیق گزینش دانشجو بدون آزمون سراسری و سال شروع اجرای این شیوه مشخص شود.

آخرین آزمون کنکور سراسری در تیرماه ۹۲ و یا در تیرماه ۹۱ برگزار خواهد شد

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه ماده ۴ قانون حذف کنکور و گزینش دانشجو یادآور شد: این جلسه با حضور تمامی اعضای کارگروه از جمله از وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و دو مصوبه در این جلسه به تصویب رسید.

وی افزود: تصمیماتی در این جلسه به اتفاق آرا در این جلسه اتخاذ شد. در واقع از زمانی که بحث قانون حذف کنکور تصویب شده برای سوابق تحصیلی جهت کنکور تنها معدل درنظر گرفته شده است و این معدل سالانه ۱۵ درصد به عنوان سوابق تحصیلی داوطلب اعمال می شد.

سوابق تحصیلی از سال ۸۹ اعمال می شود و به جای معدل، تک دروس داوطلبان مدنظر قرار می گیرد

سرورالدین گفت: سالهای گذشته معدل به این دلیل اعمال می شد که اطلاعات تکمیلی از سوابق تحصیلی داوطلبان وجود نداشت اما بر اساس مصوبه کارگروه ماده ۴ قانون حذف کنکور، سوابق تحصیلی از سال ۸۹ اعمال می شود و به جای معدل، تک درس داوطلبان مدنظر قرار می گیرد.

وی یادآور شد: مقرر شده است که سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور سراسری به صورت نمرات تک درس تاثیر داده شود و از هم اکنون وزارت آموزش و پرورش برای داوطلبان دقت لازم را به خرج دهد تا این سوابق تحصیلی تکمیل شود.

فرصت ۴۵ روزه برای اصلاح و تکمیل سوابق تحصیلی برای داوطلبان کنکور سراسری

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به مشکلاتی که نبود سوابق تحصیلی ایجاد کرده بود، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به دلیل عدم دقت برخی از داوطلبان، سوابق تحصیلی تکمیل نمی شد و با این حال در یکی دو سال گذشته این موضوع با اغماض روبرو بود و این در حالی است که اگر داوطلبان از امسال به این موضوع توجه نکنند، ضرر اصلی متوجه خود آنها خواهد بود.

وی تاکید کرد: سوابق تحصیلی داوطلبان از روز گذشته در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دسترسی است و قرار بود داوطلبان تا ۵ اردیبهشت نسبت به تایید یا تکمیل این سوابق اقدام کنند که بر اساس مصوبه این کارگروه مقرر شد تا یک ماه و نیم و در واقع ۴۵ روز به داوطلبان فرصت داده شود که سوابق تحصیلی خود را تایید و تکمیل کنند.

۱۵ خردادماه ۸۹ ؛ آخرین مهلت برای تایید یا تکمیل سوابق تحصیلی از سوی داوطلبان

سرورالدین آخرین مهلت برای تایید یا تکمیل سوابق تحصیلی را از سوی داوطلبان، ۱۵ خردادماه ۸۹ اعلام کرد و به مهر گفت: امسال برای داوطلبان فرصت زیادی در نظر گرفته ایم که تک تک دروس خود را بازبینی کنند و در صورتی که سوابق تحصیلی خود را تایید می کنند، آن را تایید کرده و اگر نیاز به تکمیل یا اصلاح دارد، این کار را انجام دهد چرا که این آخرین فرصت بوده و سازمان سنجش در برابر اهمال آنها پاسخگو نخواهد بود.

داوطلبان با همکاری آموزش و پرورش نسبت به تکمیل سوابق تحصیلی خود دقت لازم را به خرج دهند

وی اظهار داشت: این فرصت به این منظور به داوطلبان داده شده است که هیچ کدام از نظر تحصیلی لطمه نبینند و با همکاری آموزش و پرورش نسبت به تکمیل سوابق تحصیلی خود دقت لازم را به خرج دهند و در صورت مغایرت سوابق تحصیلی حتماً به آموزش و پرورش مربوط به مدرسه خود مراجعه کنند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: ملاک سازمان سنجش آموزش کشور برای اعمال سوابق تحصیلی داوطلبان لیستی است که به صورت یک فایل از سوی آموزش و پرورش به سازمان ارائه می شود و ما در مقابل مشکلات آن پاسخگو نخواهیم بود. اکنون نیز تعداد قابل توجهی در فایل ما هستند که آموزش و پرورش نتوانسته سوابق تحصیلی آنها را تکمیل کند که این موضوع بر عهده خود داوطلبان است.