اعلام حذفیات کنکور سراسری

ایسنا: معاون سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه سوالات کنکور فقط از میان منابع اعلام شده طراحی می شود، گفت: به هیچ عنوان از حذفیات کنکور و کتب کمک درسی و جانبی سوالی طرح نخواهد شد.

دکتر حسین توکلی اظهار کرد: به طور کلی کتبی که به عنوان منابع طرح سوال از دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی اعلام شده فقط از بخش، فصل یا قسمتی که وزارت آموزش و پرورش حذف و رسما به سازمان سنجش آموزش اعلام کرده است، سوالی طرح نخواهد شد.

وی با اشاره به شخصی سازی دفترچه کنکور ۸۹، گفت: داوطلبان باید با برنامه ریزی لازم و با توجه به توان علمی که دارند خود را برای شرکت در آزمون آماده کنند.

دکتر توکلی با اشاره به فهرست حذفیات منابع سوالات عمومی و اختصاصی زیرگروه های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۸۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور، تصریح کرد: سوالات کنکور ۸۹ بر اساس منابع و کتب نظام جدید سالی واحدی طراحی می شود.

فهرست حذفیات دروس عمومی

قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین وزندگی ۲)

ا- فعالیتها : شامل نمونه یابی درصفحات ۱۵ ، ۲۳ و۱۵۶ – ذکر نمونه ها درصفحه ۱۴۱ – کشف عوامل درصفحه ۱۸۹

تفکر در صفحات۶۳ و۱۷۴- خودکاوی درصفحات ۹۷ ، ۱۰۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ و ۱۴۱- مقایسه در صفحه۱۰۲- تطبیق در صفحات ۱۳۲ ، ۱۵۰ ، ۱۵۹ ، ۱۷۶ و۱۸۱ – بررسی در صفحات ۱۴۰ ، ۱۴۸ ، ۱۷۲ ، ۱۸۵- پیام آیات در صفحه ۱۶۱

۲- پیشنهادها: در صفحات ۱۸ ، ۲۹ تا ۳۳ ، ۴۳ ، ۵۵ ، ۶۶ ، ۷۵ تا ۷۷ ، ۸۵ ، ۹۲ ، ۱۱۸ ، ۱۳۳ ، ۱۶۷ و ۱۷۸

۳- ترجمه هایی که درمقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۴- یاد آوریها و متون ادبی و انگیزشی مانند یادآوری در صفحات ۹ ، ۱۰۹ و۱۲۱

۵- ترکیبهای شیمیایی آب و دی اکسید کربن در صفحات ۱۳ و۱۴

۶- متن صفحات ۳۴ ، ۳۶ ، ۵۴ ، ۱۹۴ و شعر صفحه ۶۵

۷- پاورقی های کتاب

قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین وزندگی ۳ )

۱- کلیه پیشنهادها، یادآوریها، گامها، پاورقیها و بخشهای برای مطالعه

۲- فعالیتها: شامل تکمیل درصفحه ۱۱ – نمونه یابی درصفحات۱۹۳ و۱۹۶ – بررسی در صفحات ۲۱، ۱۵۱ ،۲۲۰ و۲۳۵ – جستجو در صفحه ۵۳ – تطبیق در صفحات ۶۱ و ۱۷۵ – خودکاوی در صفحات ۱۴۰ و ۱۹۵ – مقایسه در صفحه ۱۴۸ – برنامه ریزی در صفحه ۱۵۶ – اندیشه در صفحه ۱۶۹ – طبقه بندی در صفحات ۲۱۵ و۲۱۹ – راه حل در صفحه ۲۲۳- شناسایی عوامل در صفحه ۲۳۶ – ذکر نمونه ۱۸۰

۳- اشعار: درصفحات ۴۱ ، ۴۴ و ۴۸

۴- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.

معارف اسلامی( دین وزندگی) پیش دانشگاهی

۱- یادآوری: در صفحه ۳ و متن صفحه ۹۱

۲- فعالیتها: استدلال در صفحه ۱۷- حل مسأله درصفحه ۱۸ و۱۳۸- تفکر در آیات در صفحه ۲۸ – بررسی در صفحات۳۳ ، ۵۲ ، ۵۳ ، ۷۲ و ۱۷۷ – برنامه ریزی در صفحات ۳۳ و۴۵ – ذکر نمونه ها در صفحات ۴۱ و ۶۶ – خود ارزیابی در صفحات ۴۱ ، ۴۹ و۵۴ – خودکاوی در صفحه ۴۲ – پیشنهاد در صفحه۵۶ – تطبیق در صفحات ۷۱ ، ۱۳۹ ، ۱۵۵و ۱۵۹ – مقایسه در صفحات ۳۷ و ۱۱۷- نمونه یابی در صفحه ۱۷۵- هم اندیشی در صفحه ۱۷۲ و۱۸۰

۳- برداشت: در صفحات ۱۲۱ تا۱۲۸، ۱۳۰ تا ۱۳۳ و ۱۶۱ تا ۱۶۴

۴- ترجمه هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.

۵ – پاورقی ها و بخش های برای مطالعه

فهرست حذفیات دروس تخصصی

گروه علوم ریاضی

آمار و مدلسازی سال دوم، فصل هشتم.

دروس تخصصی گروه علوم تجربی

آمار و مدلسازی سال سوم، فصل هشتم.

دروس تخصصی گروه علوم انسانی

– آمار و مدلسازی سال دوم، فصل هشتم

– اقتصاد سال دوم، کلیه مطالب با عنوان «مطالعه آزاد» در صفحات ۷۷ ، ۸۵ ، ۸۸ و ۸۹ ، ۹۷ تا ۱۰۲ ، ۱۲۱ تا ۱۲۳ و ۱۴۷ تا ۱۵۱

– عربی (۲) (علوم انسانی)، دو درس ۹ و ۱۸

– جامعه شناسی (۲) سال سوم، کلیه مطالب با عنوان «برای مطالعه بیشتر» – تصاویر و نمودارها

– علوم اجتماعی پیش دانشگاهی، تصاویر، نمودارها، جداول، نقشه ها و مطالب کادرهای رنگی

آزمون سراسری سال ۱۳۸۹ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با رقابت بیش از یک میلیون داوطلب طی روزهای ۱۰ تا ۱۲ تیر ماه سال آینده برگزار می شود.