اغفال و سوء استفاده جنسى دکتر از منشى خود

دکترى که خواهر یکى از بیماران خود را به عنوان منشى مطب مشغول به کار کرده و با وعده ازدواج با وى رابطه نامشروع جنسى برقرار کرده بود توسط پلیس قم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزارى آریا به نقل از پایگاه اطلاع رسانى پلیس ، در پى شکایت زنى به نام “معصومه – م” ۲۶ ساله از فردى به نام “محمد – ر” روانپزشک جهت اغفال و آزار و اذیت جنسى بلافاصله ماموران پلیس امنیت اخلاقى قم وارد عمل شده و با انجام تحقیقات و بررسى هاى تخصصى پى بردند زن مذکور داراى خواهرى مبتلا به بیمارى و ناتوانى ذهنى مى باشد که مدت ۵ سال زیر نظر متهم موصوف تحت درمان است و شاکى با توجه به همراهى خواهرش به صورت مکرر به مطب روانپزشک فوق الذکر تردد داشته و بر اثر این رفت و آمدها به پیشنهاد آقاى دکتر به عنوان منشى در مطب مشغول به کار شد .این گزارش حاکى است ، شاکى که ابتدا فقط به عنوان منشى مشغول به کار شده بود به مرور رابطه اش با متهم بیشتر و صمیمانه تر شد و با وعده وى مبنى بر ازدواج این ارتباط بیشتر و بیشتر شد تا جائى که پس از پایان ساعات کارى به دفعات در مطب با وى رابطه نامشروع برقرار کرد که با هماهنگى به عمل آمده با مقام قضایى دکتر “محمد – ر” دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به پلیس امنیت اخلاقى انتقال یافت.وى در تحقیقات پلیسى ضمن اعتراف به داشتن رابطه نامشروع با شاکى اظهار داشت با وى ازدواج موقت کرده و صیغه شرعى بین نامبردگان جارى شده است .گفتنى است ، پرونده متشکله به همراه طرفین جهت هرگونه تصمیمات قضایى به مقام قضائى ارسال و مراتب جهت هر گونه برخورد لازم به سازمان نظام پزشکى استان نیز منعکس شده است.