اغفال پسران فقیر اروپایى توسط هتل دار ثروتمند آمریکا

 یک هتل دار ثروتمند آمریکایى با سفر به کشورهاى اروپایى پسران فقیر را طعمه اهداف شوم خود قرار داده و با وعده پول و هدیه به آنها تعرض مى کرد.

به گزارش خبرگزارى آریا به نقل از خبرگزارى “آسوشیتدپرس” ، “آنتونى مارک بیانچى” هتل دار ۴۵ ساله اهل ایالت فیلادلفیاى آمریکا متهم شد ۶ پسر نوجوان اروپایى را در روستاى متروکه مولدوان در تریبوجنى مورد هتک حرمت قرارداده است.



به گفته پلیس این مرد که با وعده هاى واهى از جمله هدایاى نه چندان گرانقیمت و پول این پسران بیچاره را فریب داده و به اهداف شوم خود رسید از جمله ۵۰ متهمى است که با همین ترفندها از سال ۲۰۰۳ صدها کودک را مورد آزار و اذیت قرار داده اند.



بیانجى در دادگاه به جرم کودک آزارى و تعرض به ۲۰ سال حبس محکوم شد.