افتتاح اولین رستوران “زنانه” در عربستان

خانم “نوره مقیطیب” صاحب اولین رستوران عربستانی با کادر ۱۰ نفر زنانه طی گفتگویی گفت: هدف از راه اندازی و افتتاح این طرح نشان دادن آزادی زنان در کار کردن مانند مردان است.

وی در ادامه افزود: تمام کارهای این رستوران fast food از پختن، آماده کردن و سلف غذا توسط نیروهای زن انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: بخش مردان از زنان جداست. در بخش زنان، کارگران زن غذا را سلف می‌کنند اما در بخش مردان سلف شخصی انجام می‌شود به طوریکه مردان باید برای گرفتن غذای خود، شخصا اقدام کنند و از پشت پنجره آن را بگیرند تا قوانین و مسائل عرفی عربستان رعایت شود.

“مقیطیب” در ادامه افزود: در گوشه‌ای از این رستوران نیز بخشی برای آموزش آشپزی برای دختران دم بخت قرار داده‌ایم زیرا بیشتر آنان به دلیل داشتن خدمتکار در منازلشان، آشپزی بلد نیستند.