افتضاحی که دختر برگزیده ۲۰۰۷ به بار آورد

هنوز – مسئولان برگزاری مراسم انتخاب دختر برگزیده سال ۲۰۰۷ به دلیل اهانت نامبرده به مقدسات اظهار تأسف کردند.


به گزارش خبرنگار «هنوز» با انتشار عکسی که در آن خانم مثلاً برگزیده با تن عریان در کنار استخر روی یک صلیب دراز کشیده، واکنش شدید مخاطبان این مراسم را برانگیخته است.


مسئول برگزاری این جشن با انتقاد شدید از نامبرده گفته است که اگر این خانم در حداقل زمان ممکن تاج خود را پس نفرستد به مراجع قانونی شکایت خواهد کرد.


معیارهای مبتذل برای برگزاری چنین جشنواره‌هایی قطعاً عوارض ناخوشایند این چنینی نیز در پی دارد.

انتشار این خبر تنها به منظور تقبیح چنین رفتاری صورت گرفته و از شما مخاطب محترم پوزش می‌طلبیم.