افرادى که از راه زنا متولد مى‏شوند چه حکمى دارند؟
جواب :  


  افرادى که از راه زنا متولد شده‏اند از جهت حقوقى و شرعى احکامى دارند. از جمله این که ارث نمى‏برند و از پذیرفتن بعضى مناصب اجتماعى مانند امامت جماعت و قضاوت و مرجعیت محروم هستند ولى در تکالیف شرعى با انسان‏هاى حلال‏زاده تفاوتى ندارند و دولت اسلامى موظف است که از آنها مانند سایر افراد بدون سرپرست نگهدارى کند و عاقبت آنها نیز بستگى به راه و روشى دارد که در زندگى برگزیده‏اند و مسلما اگر ایمان داشته باشند و کارهاى صالح انجام بدهند و به تکالیف شرعى خود عمل نمایند نزد خدا ماءجور خواهند بود؛ اما از آن جایى که در افراد حرام‏زاده زمینه گناه و شرارت خیلى زیاد است احتمال این که به سوى گناه و جنایت کشیده شوند از افراد معمولى خیلى زیادتر است و بر دولت و مردم است که تکفل و سرپرستى آنها و فراهم کردن امکانات زندگى سالم براى آنان را عهده‏دار شوند و آنها را به صورت صحیح تربیت کنند تا زمینه بروز بعضى از انحرافات از آنان گرفته شود.