افراد زیبا سالم تر از دیگران هستند

 

پژوهشگران انگلیسی در پژوهشی گسترده نشان دادند که افراد زیبا و جذاب سالم تر هستند.  به گزارش ایسنا،نتایج این مطالعات که در بین فرهنگ‌ها و گونه‌های مختلفی صورت گرفته، نشان می‌دهد: افرادی که چهر‌ه‌ای متناسب، متقارن و جذاب‌تر دارند ژن ‌های بهتری دارند، سالمتر هستند و طول عمر آنها نیز بیشتر است.  این تحقیق از سوی متخصصان دانشگاه استرلینگ انجام گرفته و در مجله پلوس منتشر شده است.


  


البته لازم به ذکر است که این تحقیقات نشان نداده است که متناسب کردن چهره و زیبا کردن خود با روش‌های مختلف با سلامتی و مطلوب شدن ژن‌ها ارتباطی داشته باشد.