افراد فکور چاق تر از دیگران هستند

نتایج تحقیقات جدید نشان می دهد در بسیاری از افراد، استفاده زیاد از قوه تفکرِ مغز، منجر به افزایش نسبی وزن می شود. نشریه سان چاپ انگلیس در شماره امروز خود نوشت، دانشمندان در ایالت کِبک در کشور کانادا با گرفتن آزمایش خون در پی دادن امتحانات دشوار هوش به داوطلبان دریافتند فعالیت های مغزی توسط انسان ها، به شدت نیاز به صرف انرژی دارد و این افراد همواره پس از دادن امتحانات یاد شده، بیش از زمان های دیگر احساس گرسنگی می کرده اند که منجر به پرخوری آن ها می‌شده است.


این دانشمندان ادعا کردند شاید به همین دلیل است که امروزه کودکان در کانادا در امتحانات مدارس، اغلب نمرات بهتری کسب می کنند و همین کودکان به طور میانگین در مقایسه با نسل قبلی کودکان در این کشور، تا حدی چاق تر اند.