افزایش فروش جهانی فولکس واگن


 
images/20070815/volks.jpg
 
جام جم آنلاین: گروه خودروسازی آلمانی فولکس واگن، نخستین خودروساز اروپا اعلام کرد، در ماه ژوییه سال ۲۰۰۷ فروش جهانی مارک فولکس واگن ۱۰.۵ درصد نسبت به ژوییه سال ۲۰۰۶ افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، گروه فولکس واگن اعلام کرد، فروش جهانی تنها مارک فولکس واگن گروه در ژوییه سال جاری به سطح ۳۱۰ هزاردستگاه رسید که این رقم نسبت به ژوییه سال گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ۷ ماهه نخست سال جاری فروش جهانی مارک فولکس واگن به سطح ۲.۱۱ میلیون دستگاه رسید که این رقم ۷.۹ درصد نسبت به ۷ ماهه نخست سال گذشته رشد داشته است.
در ماه ژوییه سال جاری فروش مارک فولکس واگن در برزیل ۳۱ درصد، در چین ۲۵ درصد و در آرژانتین ۲۱ درصد نسبت به ژوییه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.