افزایش بخت آرنولد شوارتزنگر برای انتخاب مجدد به مقام فرمانداری کالیفرنیا
آرنولد شوارتزنگر با یک تغییر جهت سیاسی، بخت خود را برای انتخاب مجدد به مقام فرمانداری کالیفرنیا افزایش داد.


به گزارش سرویس بین الملل آریا، در حالی که کمتر از پنج هفته به انتخابات ایالتی کالیفرنیا و انتخاب فرماندار این ایالت بزرگ آمریکا باقی مانده، آرنولد شوارتزنگر که در ماه های اخیر محبوبیت خود را در میان رای دهندگان این ایالت از دست داده بود، با یک تغییر جهت سیاسی، در جهت میانه روی به یک رقیب سرسخت برای نامزد حزب دموکرات تبدیل شده است.


شوارتزنگر پس از آن که در ده ماه اخیر تمامی طرح های پیشنهادیش توسط رای دهندگان رد شد، اخیرا از نظر قبولی در انجام وظایف فرمانداری به پایین درجات محبوبیت در میان رای دهندگان رسیده بود، اما هم اکنون به نظر می رسد ناگهان در مقابله با فل انجلیدس در مدارجی بالاتر قرار گرفته و احتمال می رود در انتخابات نوامبر آینده به یک دوره کامل فرمانداری انتخاب شود.


فرماندار آرنولد شوارتزنگر چندی پیش در رابطه با رد طرح های پیشنهادی خود توسط رای دهندگان کالیفرنیا در نطقی خطاب به مردم گفت: من پیام شما را گرفتم؛ امروز باید قدرت جویی های حزبی را کنار گذاریم و به کار اصلیمان که حل مشکلات ایالت کالیفرنیا است بپردازیم