افزایش کرایه تاکسی ‌ها از ابتدای هفته آینده

برای افزایش کرایه ‌ها به سبد زندگی رانندگان تاکسی نگاه شده و با به این موضوع توجه شود که اواسط سال گذشته بهای بنزین افزایش یافت اما کرایه رانندگان تاکسی تغییری پیدا نکرد.

افزایش کرایه تاکسی ‌ها

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: مصوبه افزایش کرایه ‌ها طی دو روز آینده از سوی رئیس شورا ابلاغ و پس از آن از ابتدای هفته آینده شاهد اجرایی شدن این مصوبه خواهیم بود.

ابوالفضل قناعتی با بیان این مطلب تصریح کرد: پس از بررسی ‌های فراوان نهایت مقرر شد میزان افزایش کرایه تاکسی ‌ها ۱۵ درصد، بلیت اتوبوس ۱۵ درصد و بلیت مترو نیز ۲۳ درصد افزایش پیدا کند.

وی افزود: مصوبه افزایش کرایه ‌ها در روزهای پایانی سال ۹۴ به فرمانداری تهران ارسال شد اما به دلیل دیر ارسال شدن این مصوبه، فرمانداری از تایید آن خودداری کرد.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ارسال مصوبه افزایش کرایه ‌ها به شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: بعد از اینکه مصوبه افزایش کرایه ‌ها در دو نوبت به تایید فرمانداری نرسید؛ در نهایت این مصوبه به شورای حل اختلاف رفت و ارقام کنونی در این شورا به تایید رسید.

قناعتی با تأکید بر اینکه از هفته آینده، کرایه ‌های جدید وسایل حمل و نقل عمومی قابل اجرا خواهد بود اظهارکرد: پس از ابلاغ مصوبه جدید به مدیریت شهری از سوی رئیس شورای شهر تهران، این مصوبه از هفته آینده در سراسر شهر تهران اجرایی خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان افزایش کرایه ‌ها با میزان تورم موجود در کشور همخوانی ندارد؟، اذعان کرد: برای افزایش کرایه ‌ها به سبد زندگی رانندگان تاکسی نگاه شده و با به این موضوع توجه شود که اواسط سال گذشته بهای بنزین افزایش یافت اما کرایه رانندگان تاکسی تغییری پیدا نکرد.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: امسال سعی کرده ایم کرایه تاکسی ‌ها بر بنیاد معیشت رانندگان تاکسی تعریف شود تا از این بابت رانندگان تاکسی نیز متضرر نشوند.

میزان