افزوده شدن بیش از ‌٨� � هزار نفر به جمعیت کشور

معاون حقوقی و سجلی ثبت‌احوال کشور با اشاره به آمار سال ۸۴ گفت: بر این اساس ۸۷۲ هزار و ۵۴۷ نفر در سال گذشته به جمعیت کشور افزوده شد.


سعید عبودی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به این که طی سال گذشته یک میلیون و ۲۳۳ هزار و ۸۷۳ واقعه ولادت در کشور بر حسب جاری و معوقه رخ داد، افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه آن در سال ۸۳ یعنی یک میلیون و ۱۵۴ هزار و ۳۶۸ ولادت، ۸۹/۶ درصد رشد نشان می‌دهد.


به گفته وی از این تعداد ولادت‌ها در سال ۸۴، ۶۳۰ هزار و ۷۷۱ نوزاد پسر و ۶۰۳ هزار و ۱۰۲ نفر نیز نوزاد دختر بوده‌اند، این در حالیست که طی سال ۸۳، ۵۹۰ هزار و ۱۰۰ نوزاد پسر و ۵۶۴ هزار و ۲۵۸ نوزاد دختر متولد شده‌اند که بدین ترتیب تعداد پسران و دختران متولد شده به ترتیب ۸۹/۶ و ۸۸/۶ درصد رشد یافت.


عبودی در ادامه با بیان این که تعداد فوتی‌های ثبت شده در سال ۸۴ برحسب جاری و معوقه ۳۶۱ هزار و ۳۲۶ واقعه بوده است، تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه آن طی سال ۸۳ یعنی ۳۵۵ هزار و ۲۱۳ مورد فوتی، ۷۲/۱ درصد رشد نشان می‌دهد.


معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال کشور با یادآوری این که از تعداد فوتی‌های ثبت شده در سال گذشته ۲۰۷ هزار و ۸۲۲ نفر مرد و ۱۵۳ هزار و ۵۰۴ نفر زن بوده‌اند، اظهار کرد: این ارقام نسبت به سال ۸۳ برای مردان و زنان به ترتیب ۲۴/۳ درصد افزایش و ۲۶/۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.


وی در ادامه ازدواج ثبت شده در سال گذشته در کشور را ۷۸۷ هزار و ۶۷۱ مورد اعلام کرد و به ایسنا گفت: این رقم در مقایسه با ۷۲۳ هزار و ۹۷۶ ازدواج ثبت شده در سال ۸۳، حدود ۸/۸ درصد رشد نشان می‌دهد.


عبودی افزود: تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال ۸۴ نیز ۸۴ هزار و ۲۴۳ مورد بوده است که این رقم در مقایسه با ۷۳ هزار و ۸۸۲ فقره طلاق ثبت شده در سال ۸۳، حدود ۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.