افشای اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام!

افشای اطلاعات کاربران تلگرام ایرانی

افشای اطلاعات کاربران تلگرام ایرانی

افشای اطلاعات ۴۰ میلیون کاربر ایرانی #تلگرام
این بود تلگرام #امن؟!!!!!!!!!!
فورا آیدی خود را در تلگرام تغییر دهید یا دیلیت اکانت کنید