افشین پیروانى: به شاغلام گفته بودم چطور استقلال را ببرد

مربى پرسپولیس در ارتباط با بازى تیمش مقابل ابومسلم گفت: بازى سختى بود. ۲ تیم نمایش خوبى داشتند، مهم این است که ما به ۳ امتیاز این بازى دست پیدا کردیم. ابومسلم عملکرد خوبى را به معرض نمایش گذاشت اما ما فرصت هاى بیشترى داشتیم و مى توانستیم بیشتر از یک گل به ابومسلم بزنیم.

افشین پیروانى با اشاره به برد پرگل مقاومت سپاسی در برابر استقلال  ادامه داد: روش پیروزى بر استقلال را مى دانم. اگر روشى که من گفتم را دیگر تیم ها به کار ببرند حتماً استقلال را شکست مى دهند. به شاغلام هم گفته بودم  که چطور استقلال را ببرد که وی به خوبی از آن استفاده کرد.


پیروانى در ارتباط با شایعه تبانى توره با استقلالى ها گفت: خواهش مى کنم این بحث ها را مطرح نکنید. پرسپولیس جایى نیست که بازیکن به تیمش خیانت کند. توره از روى عمد بازى دربى را از دست نداد. حاضرم قسم بخورم او تبانى نکرده است.