افعى شش مترى و ۱۲۰ کیلوگرمی عضو یک خانواده کامبوجى!

 خانواده‌اى کامبوجى از یک افعى بزرگ به وزن ۱۲۰ کیلوگرم به عنوان یکى از اعضاى خانواده خود نگه دارى مى کنند .

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از واحد مرکزی خبر، شبکه تلویزیونى العربیه پسر کوچک این خانواده همه وقت خود را با این مار بزرگ سپرى مى‌کند.این خانواده کامبوجى معتقد است نگهدارى از این افعى برایشان شانس مى‌آورد و از ان به عنوان یک عضو خانواده نگهدارى مى کنند و سهم او از غذا و نظافت محفوظ است.زمانى که این مار وارد منزل این خانواده شد طول ان فقط یک متر بود اما اکنون طول ان شش متر است و ۱۲۰ کیلوگرم وزن دارد .