الازهر‏:‏ زنانی که با تجاوز حامله می‌شوند باید سقط جنین کنند

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که الازهر، بالاترین مرجع فقاهت اهل تسنن، روز یکشنبه اعلام کرد هر زنی که از راه زنای به عنف آبستن شود باید فورا سقط جنین کند تا «ثبات اجتماعی» حفظ شود‏.‏ 
این گزارش حاکی است که شورای پژوهشهای اسلامی الازهر در قاهره با انتشار بیانیه ای گفت:زنی که مورد تجاوز قرار گرفته بلافاصله پس از پی بردن به حاملگی، درصورت اجازه پزشک مورد اعتماد برای سقط جنین، باید حاملگی را خاتمه دهد‏.‏
بیانیه الازهر این سقط جنین را موجب «ثبات اجتماعی» دانسته است‏.‏
طبق آمار مرکز حقوق زنان مصر، در این کشور ‏۷۶‏ میلیون نفری هر ساعت به دو زن تجاوز می‌شود‏.‏
کارشناسان عوامل بسیاری را موجب افزایش آزار جنسی دانسته اند که از جمله می‌توان به بیکاری فزاینده و هزینه سرسام آور ازدواج اشاره کرد‏.‏
سقط جنین در مصر ممنوع است مگر به دلیل «ضرورت» که شامل مواردی همچون به خطرافتادن سلامت مادر یا غیرعادی بودن جنین می‌شود‏.