امسال، ساعت‌ رسمی تغییر نمی‌کند
بنا بر اعلام سخنگوی دولت، ساعت رسمی کشور برای ۶ماهه اول سال ۸۵ تغییر نخواهد نکرد.


به گزارش «شریف نیوز»، دکتر الهام با اعلام این خبر، گفت: از آنجا که هیچ کار تحقیقاتی در این زمینه انجام نشده است و اثبات نشده است که جلو کشیدن ساعت رسمی کشور باعث صرفه جویی در مصرف برق می‌گردد، هیات دولت تصویب کرد که ساعت رسمی کشور برای  ۶ ماهه اول سال ۸۵ تغییر نکند و عوض آن ساعت آغاز به کار ادارات دولتی از ۷ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.