امشب «یوسف پیامبر» به جای «روز حسرت»

 به دنبال درخواست‌های مردم و تصمیم سازمان صدا و سیما در شب‌های احیاء سریالهای پایان شب پخش نمی‌گردد تا مردم بتوانند در مراسم معنوی شب‌های احیاء حضوری پرشور داشته باشند لذا به دلیل عدم پخش سریال یوسف پیامبر در شب گذشته این سریال امشب به جای روز حسرت پخش خواهد شد.


گفتنی است در شب‌ های احیاء مجموعه جدید زمانی برای پشیمانی و مثل هیچکس در وقت مقرر پخش می‌شود.