امیدوارم همیشه در این بن‌بست گیر کنید! (عکس)

ین‌بستی به اسم آرامش در شهر تهران

بن بست آرامش منطقه3 ناحیه 2 شهرداری تهران