انتخاب سرپرست کاروان ایران در بازیهای ساحلی و المپیک زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست امروز شنبه در مورد انتخاب سرپرست کاروان برای حضور در سه دوره بازیهای المپیک، ساحلی و زمستانی، تصمیم گیری کردند.

به گفته شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک، نظر اعضای هیئت اجرایی برای انتخاب سرپرست کاروان اعزامی به المپیک برزیل، شخص وی بود. اما بنا به پیشنهاد شهنازی و البته موافقت دیگر اعضای هیئت اجرایی، این مسئولیت به اصغر رحیمی داده شد.

شهنازی در این رابطه گفت: تا به امروز اکثر کارهای مربوط به المپیک برزیل انجام شده است. در حالی که در رابطه با بازیهای ساحلی ویتنام به کارهای باقی مانده زیادی باید رسیدگی شود. بر همین اساس و به رغم پیشنهاد اولیه اعضای هیئت اجرایی، بنا به پیشنهاد من که با موافقت دیگر اعضاء هم مواجه شد، اصغر رحیمی به عنوان سرپرست اعزامی به المپیک برزیل انتخاب شد و بنده هم سرپرستی کاروان اعزامی به بازیهای ساحلی ویتنام را بر عهده گرفتم.

دبیر کل کمیته ملی المپیک همچنین در رابطه با انتخاب سرپرست کاروان ایران برای المپیک زمستانی گفت: بنا به آنچه مرسوم است، ناصر طالبی به عنوان رئیس فدراسیون اسکی، سرپرست کاروان ایران در این بازیها را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش مهر، سی و یکمین بازیهای المپیک، مرداد ماه سال آینده در برزیل برگزار می شود. به فاصله کمتر از یک ماه بعد از این بازیها، بازیهای ساحلی در ویتنام برگزار خواهد شد. ضمن اینکه المپیک زمستانی نیز تا یک ماه دیگر به میزبانی نروژ برگزار می شود.

مطلب بالا در بخش ورزشی و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲۳ January 2016 | 9:59 am منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.