انتشار تمبر “شمس و مولانا”

تمبر آخرین تابلوی مینیاتور استاد محمود فرشچیان منتشر می‌شود.


به گزارش خبرنگار بخش هنرهای تجسمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فرهنگستان هنر می‌خواهد

تمبر یادبود تابلوی “شمس و مولانا”ی فرشچیان را منتشر و جوابیه‌ی این هنرمند نگارگر را به دنیا ارسال کند.این تابلو که آخرین اثر آفریده‌شده توسط استاد نامی نگارگری ایران به‌شمار می‌رود، نه روز پیش در اصفهان رونمایی شد.فرشچیان خود تاکید دارد که هدفش از خلق این تابلو که در سال مولانا دو ماه به‌طول انجامیده، شناساندن هویت ایرانی مولانا به جهانیان بوده است.به‌گمان او ضرورت دارد با حرکت‌های فرهنگی با بسیاری از کشورهای دنیا، مخصوصا کشورهای عربی، مفاخر ملی ایران را به خود منتسب کرده‌اند مقابله شودهمین عامل سبب شده است که با خلق این اثر مولانا را به‌عنوان شاعر و عارف ایرانی، به جهانیان معرفی کند.اشاره و تاکید فرشچیان به کتابی با عنوان “نقوش العربیه هندسیه” بوده که گفته می‌شود به ۲۷ زبان دنیا هم ترجمه شد. این کتاب نقوش نقاشی ایرانی را به‌نام نقاشی عربی معرفی کرده و تصاویر مولوی را با کلاهی نشان می‌دهند که نشانه‌ی کلاه درویشان ترکیه است.