انتشار کتاب ترور توسط طالبان
طالبان براى اولین بار نحوه انجام فعالیت‌هاى شبه نظامى نظیر انجام حملات غافل‌گیرانه، جاسوسى و اقدامات شبه نظامى علیه نیروهاى ائتلاف در افغانستان را در کتابى منتشر کرده است.به گزارش خبرگزارى آریا، در این کتاب ۱۴۴ صفحه‌یى به نام “آموزش‌هاى نظامى براى آماده‌سازى نیروها” موضوعاتى نظیر تاکتیک‌ها، سلاح‌ها و نحوه ساخت‌ اردوگاه‌هاى آموزشى و جاسوسى شرح داده شده است.این کتاب راهنما که شبیه کتاب راهنماى نیروهاى انگلیسى و آمریکاى است، توسط یک منبع نزدیک به طالبان در پاکستان در اختیار روزنامه “دیلى تلگراف” قرار گرفته است.این منبع افزود، این کتاب به زبان پشتو نوشته شده و به زودى در اختیار فرماندهان طالبان در افغانستان و منطقه‌ى قبیله‌نشین پاکستان قرار خواهد گرفت.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه‌ى دیلى تلگراف، ژنرال محمود شاه، افسر اطلاعاتى بازنشسته ارتش پاکستان و مسوول امنیتى سابق در مناطق قبیله‌یى گفت: «این اولین نمونه در نوع خود و بیانگر سطح مهمى از این سازمان است.»ژنرال محمود شاه افزود: «عدم اتخاذ سیاست سختگیرانه دولت پاکستان در قبال شبه نظامیان طرفدار طالبان باعث گسترش آنها در مناطق قبیله‌نشین پشتون شده است.»مولانا نک زمان، سر وزیر وزیرستان شمالى گفت: «این کتاب احتمالا خوانندگان زیادى دارد. این کتاب نه تنها از سوى نیروهاى طالبان که در حال جنگ هستند بلکه از سوى قبایلى که در مقاومت هستند، مطالعه خواهد شد.کتاب طالبان شامل ۱۰ فصل است و به نظر مى‌رسد حاصل همکارى مقامات مذهبى و متخصصان تروریستی، لجستیکى و تاکتیکى اطلاعاتى است و بر روى جلد این کتاب تصویر دو شمشیر به حالت ضربدر چاپ شده است.این کتاب شامل فرمول‌هاى ساده ساخت مواد منفجره به همراه تصاویر مربوط و تصاویر و اشکال سلاح‌هاى سبک و سنگین، مهمات و تجهیزات ارتباطى است.بخش زیادى از کتاب شامل تشریح مهارت‌هاى اساسى نظامى نظیر نحوه استفاده از سلاح‌هاى مختلف است. این کتاب هم‌چنین نحوه حمله به خودرو‌هاى دشمن به وسیله بمب‌هاى کنترل از راه دور، حمله به هواپیماها و خودروهاى زرهى را آموزش مى‌دهد.در این کتاب هم چنین نحوه منفجر کردن پل‌ها، راه‌آهن و خطوط برق و تلفن تشریح شده است