انتقاد جهانگیر الماسی از اقدام اخیر انتظامی ،پرستویی و پوراحمد

جهانگیر الماسی گفت : هنرمندان نباید دستاویز کشمکشهای مغرضان شوند.
به گزارش ایلنا ،این بازیگر سینما و تلویزیون در مصاحبه باپایگاه اطلاع رسانی هیات اسلامی هنرمندان با اشاره به موضوع حمایت تعدادی از هنرمندان از یک محکوم به قصاص و تلاش برای جمع آوری دیه وی، گفت: بر اساس اساسنامه انجمن بازیگران، وظیفه ذاتی این انجمن حمایت از هویت جمعی و فردی بازیگران سینماست و نباید درخواست همکاران بنده مانند آقایان انتظامی، پرستویی و پوراحمد باشد.
وی با بیان اینکه نباید موقعیت سینما و هنرمندان و همچنین خانواده های ایرانی با اشباه و شبهات به خطر افتد گفت: صحبتهای قاضی پرونده این محکوم، منطبق با قانون است و افتتاح حساب به منظور جمع آوری کمک برای تأمین دیه این محکوم از طرف تعدادی از همکاران بنده اشتباه سهوی بوده است.
الماسی با بیان اینکه می شد با انتقال حساب به نام کمیته امداد امام خمینی (ره) از ایجاد هرگونه شبه جلوگیری کرد و در ماه مبارک رمضان همچون گذشته (از اعتبارات بدست آمده) برای کمک به زندانیان بی بضاعت و از جمله زندانیان دیه کمک کرد و دل آنها و خانواده آنان را شاد کرد که حتماً خداوند می پذیرد.