انسان از کجا بفهمد که ریا نمى‏کند؟
جواب :  


  در علامت اخلاص آمده است که شخصى دوست نداشته باشد براى اعمال نیک دیگران او را بستایند. بنابراین، هرگاه انسان براى عملى میل به تعریف دیگران پیدا کرد، باید متوجه بشود که ریا در درونش ریشه دوانده است. در جاى دیگر نیز آمده است: یکى از نشانه‏هاى ریا این است که شخص در حضور دیگران نشاط در عبادت پیدا مى‏کند، ولى در تنهایى با کسالت و بیحالى به عبادت مى‏پردازد. براى آگاهى بیشتر ر.ک:چهل حدیث امام خمینى، بحث ریا.