انوشه انصاری را بر فراز آسمان ایران ببینید!


images/20060923/22.jpg ایرانیها از امروز می توانند عبور ایستگاه فضایی بین‌المللی “ISS” را در آسمان صبحگاهی به نظاره بنشینند.
انوشه انصاری اولین ایرانی مسافر فضا برای اقامتی هشت روزه در این ایستگاه در ۴۰۰ کیلومتری زمین و در مداری نزدیک به دایره به سر می برد.
ایستگاه فضایی بین‌المللی پر نورتر از سیاره مشتری و حدود پنج بار پر نورتر از درخشان ترین ستاره آسمان شب است و به همین علت با چشم غیر مسلح به راحتی قابل مشاهده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر در شهرهای تهران‌, اصفهان‌, قم‌, سمنان‌, رشت‌, همدان‌, سپیده دم یکم و سوم مهر به ترتیب حدود ساعت ۵ و ۱۵ و ۴ و ۲۹ دقیقه به وقت رسمی ایران بهترین موقیت برای دیدن ایستگاه فضایی است.