اهدای مدال شجاعت به یک زن برای نبرد با دست خالی با یک کروکودیل


images/20060228/Crocodile.jpg جام جم آنلاین: یک زن ۶۱ ساله استرالیایی روز دوشنبه ۲۷ فوریه مدال شجاعت استرالیا را برای اینکه با دست خالی با یک کروکودیل ۴ متری جنگیده بود تا دوستش را نجات دهد ، دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، آلیسیا سوروهان زن ۶۱ ساله در شبه جزیره کاپ یورک در شمال استرالیا برای تعطیلات چادر زده بود که ناگهان در بامداد ۱۱ اکتبر سال ۲۰۰۴ با فریادهای آندرو کر ، دوستی که در مجاورت او در یک چادر مستقر شده بود ، از خواب بیدار می شود.
آلیسیا با حیرت مشاهده می کند همسفرش در آرواره های یک کروکودیل دریایی به طول بیش از ۴ متر و وزن ۳۰۰ کیلوگرم گرفتار شده است.
زن سالمند همان کاری را انجام می دهد که هر فرد دیگری نیز آن را انجام می داد و فورا روی پشت خزنده غول پیکر می پرد!
جانور به سوی او بازگشته بینی الیسیا را خرد کرده و یک بازوی او را تقریبا قطع می کند.جیسون پسر آلیسیا که بر اثر فریادها از خواب بیدار شده بود ، کروکودیل مهاجم را با گلوله تفنگ از پای درمی آورد.
آلیسیا سوروهان گفت: واقعا ترسناک بود. با این حال ، در چنین شرایطی که مشاهده می کنیم فردی دچار مشکل شده باید به کمک او بشتابیم. کروکودیل بزرگی بود اما اگر قرار باشد این کار را تکرار کنم ، حتما آن را انجام خواهم داد.
بازوی آلیسیا بر اثر گاز گرفتن کروکودیل به مویی بند شده بود و هنوز او نمی تواند از بازویش به خوبی استفاده کند.
آلیسیا گفت: در بازویم ۲ میله و ۱۲ پیچ دارم با این حال حاضرم دوباره همان کار را انجام دهم!
آلیسیا اخیرا تعطیلات خود را در همان مکان نبرد با کروکودیل سپری کرده بود!