اولین بانک ایرانی

اولین بانک ایرانی

این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیانه (Bbme) تغیر نام داد و امروزه به نام بانک Hsbc خاورمیانه شناخته می‌شود.

‌ بانک شاهی ایران به عنوان اولین بانک ایران بشمار می‌آید که در سال ۱۸۸۹ تاسیس گردید.

این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاور میانه (Bbme) تغیر نام داد و امروزه به نام بانک Hsbc خاورمیانه شناخته می‌شود.
عکس ها به ترتیب از بالا چپ به راست عبارت اند:

۱- از اعضای بانک شاهی در شیراز سال ۱۸۹۵ میلادی
۲- عکسی از کارمندان بانک شاهی شعبه اصفهان
۳- عکسی از کارمندان خارجی در تفرجگاههای اطراف تهران
۴- عکسی از تیم فوتبال بانک شاهی در سال ۱۹۲۵ بعد از قهرمانی
۵- تصویر اولین سهام بانکی در تاریخ ایران
۶- تصویر یک بیست تومانی