اولین مجری محجبه در تلویزیون دانمارک ظاهر شد

اولین زن مسلمان و محجبه به عنوان مجری یک برنامه بحث و گفتگو درباره موضوعات مسلمانان به ویژه انتشار کاریکاتورهای موهن درباره پیامبر اسلام (ص) در تلویزیون دانمارک ظاهر شد.

به گزارش «مهر»، به نقل از اسلام آنلاین، اسامه عبدالحمید، مجری محجبه مسلمان که همراه یک خبرنگار دانمارکی برنامه خود را اجرا می کند، یکی از علل حضور خود به عنوان مجری این برنامه را نشان دادن یک نمونه موثر درباره حجاب زنان در دانمارک عنوان کرد.

وی اظهار داشت که درمیان چهار رقیب دیگر وی تنها دختر محجبه بود که به عنوان مجری این برنامه انتخاب شد.

اسامه عبد الحمید نشان دادن چهره حقیقی از اسلام و برقراری ارتباط میان اقلیت مسلمان با اعضای جامعه ای که در آن زندگی می کنند را از مسئولیتهای خود عنوان کرد.

این دختر مسلمان که به زبان دانمارکی تسلط دارد این امر را مورد تأیید قراردارد که از زمان آغاز این برنامه نامه هایی ناشی از انزجار دریافت کرده است.

این درشرایطی است که وی تأکید کرد براساس اصول و تعالیم اسلام هیچگاه در صدد مقابله با ارسال کنندگان این نامه برنیامده است و همواره سعی کرده دیدگاه خود را برای آنها تبیین کند.

وی ابراز امیدواری کرد این برنامه بحث و گفتگو بتواند به مشکلات اقلیت مسلمان دانمارک اشاره کند و گامی موثر در راستای ادغام آنها محسوب شود.

مسلمانان دانمارک سه درصداز جمعیت ۳.۵ میلیون این کشور را تشکیل داده اند و پس از کلیسای لوتران پروتستان، اسلام دومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود، درحالی که اسلام در این سرزمین به رسمیت شناخته نشده است.