اولین بازی ایران د مقدمانی جام جهانی ۲۰۱۰ هفدهم بهمن

کنفدراسیون فوتبال آسیا سید بندی و روش مسابقات انتخابی آسیا برای جام جهانی ‌٢� ١� آفریقای جنوبی را به ‌۴٣ فدراسیون عضو اعلام کرد.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در حالی که شش ماه تا شروع رقابت‌های مقدماتی جام جهانی فرصت باقی است کنفدراسیون فوتبال آسیا نحوه سید بندی و روش مسابقات انتخابی آسیا را اعلام کرد که بر این اساس ایران روز ‌١٧ بهمن ‌١٣٨۶(‌۶ فوریه ‌٢� � ٨) اولین بازی خود را برای صعود به جام جهانی ‌٢� ١� انجام می دهد.


در این دوره از بازی‌ها سید بندی تیم‌ها بنابر نتایج آنها در جام جهانی گذشته، ‌٢� � ۶ آلمان است.کلر کنی تیپتون مدیر بخش ارتباطات و بازاریابی کنفدراسیون نیز در این باره گفت : ” با توجه به اینکه برای انتخاب نمایندگان آسیا در جام جهانی بازی‌های متعددی برگزار می شود گمان می کنیم AFC بهترین زمانبندی ممکن را در نظر گرفته است”.بنابر این ‌۴٣ تیم آسیایی به این ترتیب سید بندی شدند:
‌١- استرالیا


‌٢- کره جنوبی


‌٣- عربستان سعودی


‌۴- ژاپن


‌۵- ایران


‌۶- بحرین


‌٧- ازبکستان


‌٨- کویت


‌٩- کره شمالی


‌١� – چین


‌١١- اردن


‌١٢- عراق


‌١٣- لبنان


‌١۴- عمان


‌١۵- امارات


‌١۶- قطر


‌١٧- سوریه


‌١٨- فلسطین


‌١٩- تایلند


‌٢� – ترکمنستان


‌٢١- تاجیکستان


‌٢٢- اندونزی


‌٢٣- هنگ کنگ


‌٢۴- یمن


‌٢۵- ویتنام


‌٢۶- قرقیزستان


‌٢٧- مالدیو


‌٢٨- هند


‌٢٩- سنگاپور


‌٣� – سری لانکا


‌٣١- مالزی


‌٣٢- چین تایپه


‌٣٣- بنگلادش


‌٣۴- ماکائو


‌٣۵- پاکستان


‌٣۶- افغانستان


‌٣٧- مغولستان


‌٣٨- گوام


‌٣٩- نپال


‌۴� – کامبوج


‌۴١- بوتان


‌۴٢- میانمار


‌۴٣- تیمور شرقیروش مسابقات که به تایید فیفا نیز رسیده است به شکل زیر خواهد بود:سهمیه آسیایی ها در جام جهانی:‌۴٣ تیم در رقابت‌های انتخابی جام جهانی شرکت می کنند. آسیایی ها دارای ‌۵/۴ سهمیه (تیم) برای صعود به جام جهانی هستند.تیم هایی که در سیدبندی از ‌١ تا ‌۵ هستند در مرحله سوم بازی‌های انتخابی حاضر می شوند.مرحله اول:


تیم هایی که در رده ‌۶ – ‌۴٣ هستند به دو دسته تقسیم می شوند و بصورت رفت و برگشت دیدار حذفی برگزار می کنند.نام تیم هایی که در رده ‌۶-۲۴ هستند در هنگام قرعه کشی در گلدان A قرار می گیرند و تیم های ‌٢۵-۴۳ در گلدان B قرار می گیرند.‌١٩ تیمی که در این مرحله پیروز می شوند، ‌٨ تیم رده پایین تر در سیدبندی به مرحله دوم مسابقات می روند و مابقی به مرحله سوم جهش می کنند.بازی روز اول : ‌٨ اکتبر ‌٢� � ٧ – ‌١۶ مهر ‌١٣٨۶


بازی روز دوم: ‌٢٨ اکتبر ‌٢� � ٨ – ‌۶ آبان ‌١٣٨۶


تیم ها می توانند سر زمان بازی‌ها به توافق برسند اما هر دو بازی باید تا روز ‌۶ آبان ‌١٣٨۶ انجام شده باشد.مرحله دوم:


هشت تیم صعود کرده به ‌۴ زوج تقسیم می شوند و در یک بازی حذفی رفت و برگشت با یکدیگر روبرو می شوند تا چهار تیم به مرحله سوم بروند.بازی روز اول : ‌٩ نوامبر ‌٢� � ٧ – ‌١٨ بهمن ‌١٣٨۶


بازی روز دوم : ‌١٨ نوامبر ‌٢� � ٧ – ‌٢٧ آبان ‌١٣٨۶تیم ها می توانند سر زمان بازیها به توافق برسند اما هر دو بازی باید تا روز ‌٢٧ آبان ‌١٣٨۶ انجام شده باشد.مرحله سوم:


به گزارش ایسنا، یازده تیم صعود کرده از مرحله اول و چهار تیم صعود کرده از مرحله دوم به پنج تیم رده بالای سید بندی می پیوندند. این ‌٢� تیم به پنج گروه چهار تیم تقسیم می شوند . تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله بعدی می روند.
بازی روز اول: ‌۶ فوریه ‌٢� � ٨ – ‌١٧ بهمن ‌١٣٨۶


بازی روز دوم: ‌٢۶ مارچ ‌٢� � ٨ – ‌۶ فروردین ‌١٣٨٧


بازی روز سوم: ‌٧ جوون ‌٢� � ٧ – ‌١۶ خرداد ‌١٣٨٧ (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)


بازی روز چهارم: ‌١۴ جوون ‌٢� � ٨ – ‌٢۴ خرداد ‌١٣٨٧ (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)


بازی روز پنجم: ‌۶ سپتامبر ‌٢� � ٨ – ‌١۵ شهریور ‌١٣٨٧


بازی روز ششم: ‌١� سپتامبر ‌٢� � ٨ – ‌١٩ شهریور ‌١٣٨٧
مرحله چهارم:


‌١� تیم باقیمانده به دو گروه پنج تیمی تقسیم می شوند که در نهایت تیم های اول و دوم هر گروه می توانند بصورت مستقیم به جام جهانی بروند.بازی روز اول : ‌١۵ اکتبر ‌٢� � ٨-۲۳مهر ‌١٣٨٧بازی روز دوم: ‌١٩ نوامبر ‌٢� � ٨ – ‌٢٨ آبان ‌١٣٨٧بازی روز سوم: ‌١١ فوریه ‌٢� � ٩ – ‌٢٢ بهمن ‌١٣٨٧بازی روز چهارم: ‌٢٨ مارچ ‌٢� � ٩ – ‌٨ فروردین ‌١٣٨٨بازی روز پنجم: ‌١ آپریل ‌٢� � ٩ – ‌١١ اردیبهشت ‌١٣٨٨بازی روز ششم: ‌۶ جوون ‌٢� � ٩ – ‌١۶ خرداد ‌١٣٨٨بازی روز هفتم: ‌١� جوون ‌٢� � ٩ – ‌١٣ خرداد ‌١٣٨٨بازی روزهشتم: ‌١٧ جوون ‌٢� � ٩ – ‌٢٧ خرداد ‌١٣٨٨ (روز غیر از روزهای مسابقات فیفا)بازی روز نهم: ‌۵ سپتامبر ‌٢� � ٩ – ‌١۴ شهریور ‌١٣٨٨بازی روز دهم: ‌٩ سپتامبر ‌٢� � ٩ – ‌١٨ شهریور ‌١٣٨٨
بازی پلی آف AFC:تیم های سوم هر گروه در مرحله چهارم بصورت رفت و برگشت بازی پلی آف برگزار می کنند.بازی روز اول: ‌١� اکتبر ‌٢� � ٩ – ‌١٨ مهر ‌١٣٨٨بازی روز دوم : ‌١۴ اکتبر ‌٢� � ٩ – ‌٢٢ مهر ‌١٣٨٨

بازی پلی آف AFC / OFC:


تیم برنده بازی پلی آف AFC با برنده بازیهای انتخابی OFC


دیدار پلی آف بازی می کند.بازی روز اول: ‌١۴ نوامبر ‌٢� � ٩ – ‌٢٣ آبان ‌١٣٨٨


بازی روز دوم : ‌٢١ نوامبر ‌٢� � ٩ – ‌٣� آبان ‌١٣٨٨ (روز خارج از روزهای مسابقات فیفا)


قرعه کشی مرحله اول بازیها روز دوشنبه ‌۶ آگوست ‌٢� � ٧ – ‌١۵ مرداد ‌١٣٨۶ ساعت ‌٣ بعد از ظهر در کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام خواهد شد.


نتایج قرعه کشی بلافاصله روی وب سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا www.the-afc.com اعلام می شود.