ایران از فیلم ۳۰۰ انتقاد کرد


 
images/20070314/film.jpg
 
جام جم آنلاین: مقامات فرهنگی ایران ضمن انتقاد از فیلم تاریخی ۳۰۰ آن رامورد انتقاد قرار گرفت. ایران این فیلم حمله به فرهنگ ایران ارزیابی کردند.
به گزارش بی بی سی ، فیلم هالیوودی ۳۰۰ که در صدر پرفروش ترین فیلم های امریکا قرار گرفته است نبرد سپاهیان پارسی با یونانیان را به تصویر کشیده است.


 ایران از فیلم 300 انتقاد کرد
نویسندگان هالیوود بعد از انقلاب اسلامی ایران شروع به مطالعه در این مورد کردند که چطور می توانند به فرهنگ ایران حمله کنند.

جواد شمقدری مشاور فرهنگی رییس جمهور ایران گفت: این فیلم گذشته تاریخی ایران را غارت و به فرهنگ ایران توهین کرده است.
وی اضافه کرد این یک جنگ روانی علیه ایران و مردم آن است. فرهنگ ایران به قدر کافی قوی است و در مقابل این تجاوزها ایستادگی خواهد کرد.
سران آمریکایی گمان می کنند که با حمله به تاریخ وفرهنگ ایران می توانند از لحاظ روانی به ایران ضربه وارد کنند.
نویسندگان هالیوود بعد از انقلاب اسلامی ایران شروع به مطالعه در این مورد کردند که چطور می توانند به فرهنگ ایران حمله کنند.