ایران بر بام تجارت فرش جهان قرار دارد

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت،ایران رتبه اول تجارت فرش جهان را دارد و سهم ایران از تجارت جهانی فرش حدود ۴۰ درصد است.

به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از صداوسیما؛« مرتضی فرجی »‌ رئیس مرکز ملی فرش ایران‌ دیروز(سه شنبه) همچنین از شناسنامه دار کردن فرش دستباف ایران خبر داد و افزود، بااجرای این طرح ازارزش و هویت فرش ایرانی دربازارهای جهانی صیانت خواهد شد.


رئیس مرکزملی فرش ایران گفت،حفظ کیفیت و اصالت فرش ایران درکنار استفاده از فناوری های جدید درتولید،بازاریابی،تبلیغات ومعرفی این محصول باید موردتوجه جدی قرار گیرد.