ایران بیست و سومین کشور صادر کننده جهان

ایران؛ از نظر میزان صادرات در رده بیست و سوم کشورهاى صادر کننده در جهان قرار گرفت.

به گزارش سرویس اقتصادى آریا، بر اساس آخرین آمارهاى دبیرخانه سازمان تجارت جهانى در باره مبادلات خارجى کشورهاى جهان در سال ۲۰۰۶؛ صادرات جمهورى اسلامى ایران با ۲۳ درصد رشد در این سال در مقایسه با سال قبل از آن به ۷۵ میلیارد دلار رسید.


بر این اساس این گزارش، ‌سهم جمهورى اسلامى ایران از کل صادرات جهانى هشت درصد بوده است.


ایران در سال ۲۰۰۶ پنج درصد واردات جهان را به خود اختصاص داده است.


به گزارش دبیرخانه سازمان تجارت جهانی، ‌آلمان، آمریکا ، چین ، ژاپن ، کانادا؛ کره جنوبی، هنگ کنگ و روسیه به ترتیب جزو هشت کشور صادر کننده اول جهان هستند.


کشورهاى آمریکا ، آلمان ، چین ، انگلیس، ژاپن ، فرانسه ، ایتالیا و هلند نیز به ترتیب بیشترین واردات را داشته اند.


ارزش کل صادرات در جهان درسال ۲۰۰۶ ، ۹۰۱۵ میلیارد دلار و کل واردات کشورهاى جهان در همین سال ۹۳۳۳ میلیارد دلار بوده است .