ایران تحویل اسلحه به حماس را تکذیب کرد

حمید رضا آصفی تدارک سلاح برای گروههای فلسطینی را تکذیب کرد و تاکید نمود کمک های ایران فقط بصورت حمایت از منظر انسانی و معنوی است.


به گزارش سرویس بین الملل آریا؛ این موضع پس از آن صورت می گیرد که خبرگزاریها هفته گذشته از سوی مقامات اردنی خبر از توقیف راکت های کاتیوشای ساخت ایران و دستگیری بیست مظنون در این رابطه دادند.


اردنی ها معتقدند که این سلاحها برای حماس ارسال می شده است.