ایمان به خدا می تواند باعث ترک سیگار شود


images/20070616/photo.jpg جام جم آنلاین: محققان مرکز مبارزه با دخانیات دانشگاه علوم و بهداشت آریگون در پورتلند آمریکا می گویند بسیاری از افراد سیگاری با ایمان به خدا و اعتقاات مذهبی توانسته اند از اموری که به سلامت آن ها آسیب وارد می کند ، خلاصی یابند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه، در این تحقیق که در مجله نیکوتین و تنباکو منتشر شد آمده افرادی که توانستند سیگار و دخانیات را ترک کنند نمی توانند منکر نقش اعتقادات دینی در این اقدام بشوند.
محققان با بررسی ۱۰۴ نفر از کسانی که در تحقیق مذکور مشارکت داشتند دریافتند ۹۲ نفر از این افراد با اعتقادات دینی مختلف (اسلام –مسیحیت و یهودیت) توانستند استعمال دخانیات را ترک کنند.
محققان گفتند ۷۸ نفر از این افراد، اعتقادات دینی را عامل اصلی ترک دخانیات دانستند.