اینترنت ملی ۱۰ میلیارد تومان بودجه گرفت

اختصاص صد میلیارد ریال از بودجه ۸۵ برای راه اندازی اینترنت ملی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
رمضانعلی صادق زاده رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان این مطلب گفت: از محل منابع داخلی وزارت ارتباطات  و شرکتهای تابعه صد میلیارد ریال برای راه اندازی اینترنت ملی هزینه می شود.
وی افزود: مصوب شد تمامی طرحهایit که جنبه پژوهشی دارند در معاونت پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تمامی طرح هایی که جنبه اجرایی دارند در شورای فناوری اطلاعات که مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است ، متمرکز شود./