اینترپل همچنان در جستجوى سرکردگان گروهک منافقین

تلاش سازمان پلیس جنایى بین‌المللى (interpol) براى دستگیرى سرکردگان گروهک تروریستى منافقین، تاکنون بى‌نتیجه بوده است.

به گزارش خبرگزارى آریا، پلیس بین‌المللى ۱۰ روز پیش حکم قضایى بازداشت “مسعود رجوى” و “مریم رجوى” سرکردگان گروهک منافقین را به دفاتر خود در سراسر جهان ابلاغ کرد ، اما برخى منابع خبرى از حضور و ادامه فعالیت این اشخاص در چند کشور اروپایى از جمله انگلیس و فرانسه خبر مى‌دهند.دادستانى کل عراق با ارائه مدارک مستدل به سازمان پلیس جنایى بین‌المللى ، از این سازمان خواسته است “مسعود رجوى” و “مریم رجوى” سرکردگان گروهک منافقین را به جرم همکارى با رژیم صدام (دیکتاتور معدوم عراق) براى سرکوب قیام‌هاى مردمى عراق ضد رژیم دیکتاتورى وى ، دستگیر و به دادستانى عراق تحویل دهد.


بنابراعلام منابع عراقی، در دو هفته‌ى گذشته ازابلاغ این حکم دادستانى عراق به پلیس جنایى بین‌المللى ، تعدادى از مسوولان گروهک منافقین مستقر در عراق به برخى کشورهاى عربى همسایه و از آنجا به اروپا فرار کرده‌اند.


مقامات قضایى عراق اعلام کرده‌اند باتوجه به احراز ماهیت تروریستى گروهک منافقین حتى براى دولت‌هاى اروپایى ، این دولت‌ها باید از هرگونه ملاحظه‌اى براى جلوگیرى از محاکمه عادلانه‌ سرکردگان این گروهک خوددارى کنند.


گروهک تروریستى منافقین با نام جعلى “سازمان مجاهدین خلق ایران” در عراق هنگام حکومت صدام و نیز آمریکا و برخى کشورهاى اروپایى فعالیت داشته‌ است.


دولت و مجلس ملى عراق پس از تشکیل ، به اعضاى گروهک منافقین براى خروج از عراق ضرب‌الاجل تعیین کردند ، اما دخالت مقامات سیاسى و نظامى آمریکا مانع اجراى این مصوبه دولت و مجلس عراق شده است.