اینکه شخصى با شخصى لواط کرده‏است چه ربطى به خواهر یا مادر یا دختر آنهادارد که از ازدواج با آن شخص و شاید زندگى ایده‏آل محروم شوند؟
جواب :  


  این که چه ربطى با هم دارد خدا مى‏داند، ملاک در حکم شرعى نصوصى است که از ناحیه شارع مقدس رسیده و همه باید تابع آن باشیم. لازم به تذکر است که اساساً اینگونه نگرش به احکام الهى روا نیست. بسیارى از احکام فلسفه‏هایى دارند که ما از آنها بى‏خبریم و با خیال‏بافى‏هاى خود نباید در برابر آنها استعجاب و یا خداى نخواسته به انکار برخیزیم.