اکران محدود «گشت ارشاد» و «خصوصی» ادامه دارد!

در حالی که در جلسه هفته گذشته شورای صنفی نمایش مقرر شده بود اکران دو فیلم «گشت ارشاد» و «خصوصی» در صورت ادامه فشارهای فراقانونی به اتمام خواهد رسید اما خوشبختانه انگار این فشارها اندکی کاهش پیدا کرده و اکران محدود این دو فیلم همچنان ادامه دارد.

البته سینماهای زیرمجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری و سینماهای تحت حمایت حوزه هنری به طور سرخود این دو فیلم را از برنامه نمایش خود حذف کرده اند اما با این همه همچنان هستند تعدادی سینما در سطح شهر تهران که این دو فیلم را روی پرده دارند.

در میان این دو فیلم فروش «گشت ارشاد» نسبتا خوب بوده و این فیلم با اینکه فقط در تهران روی پرده است در حال نزدیک شدن به رقم فروش یک میلیارد است.

پردیس شکوفه، آفریقا، ایران، پایتخت، مرکزی، پردیس زندگی، ماندانا، فلسطین و اریکه ایرانیان از جمله سینماهایی هستند که همچنان «گشت ارشاد» را روی پرده دارند.

«خصوصی» هم به مانند «گشت ارشاد» فقط در تهران روی پرده است و این فیلم هم در دو هفته ابتدایی سال حدود ۲۵۰ میلیون تومان فروش داشته است.

اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، جوان ، عصرجدید، پایتخت ، ماندانا ، قدس، میلاد، مرکزی، کیان ، ابن سینا و حافظ از جمله سینماهای نمایش دهنده «خصوصی» هستند.

شبکه ایران

دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۱