اکس خوردم ؛ مادرم را کشتم

چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۳۸۴   ۰۰:۱۶
 جوان معتادی که در جنایتی هولناک ، پس از خفه کردن مادرش ، با چاقو به پدر خود حمله ور شده بود ، در جلسه دادگاه مدعی شد شب جنایت با خوردن ۲۰ قرص روانگردان دچار توهم شده است.
در آخرین ساعات شب بیست و ششم آذرسال گذشته ، ماموران گشت انتظامی اشتهارد کرج هنگام گشتزنی در اطراف میدان معلم ، متوجه پسر جوانی شدند که با چاقویی که در دست داشت ، مرد میانسالی را تعقیب کرده و پی درپی با چاقو به وی ضربه می زد. با دستگیری جوان مهاجم ، ماموران پلیس بسرعت مرد مجروح را به بیمارستان منتقل کرده و بررسی های پلیسی درباره این حمله خونین آغاز شد.در حالی که تحقیقات پلیسی بیانگر آن بود که جوان مهاجم ، فرزند مرد مجروح است ، کارآگاهان به بازجویی از وی پرداختند ، که در بازجویی های فنی و پلیسی ، پسر جوان پرده از راز جنایت فجیع دیگری برداشت.
وی به کاراگاهان پلیس کرج گفت ، شب قبل نیز مادر خود را که پس از جدایی از پدرش به همراه وی زندگی می کرده ، خفه کرده است ، با ادعاهای پسر جوان ، کاراگاهان به خانه وی رفته و با جسد زن میانسالی که در زیر رختخواب ها دفن شده بود، روبه رو شدند.


توهمی مرگبار

با گذشت یکسال از دستگیری جوان متهم به قتل ، صبح روز گذشته وی برای شرکت در آخرین جلسه محاکمه به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران فراخوانده شد. در این جلسه که به ریاست قاضی عزیز محمدی و با حضور ۴ قاضی مستشار دادگاه (رحیمی ، باقری ، فراهانی و شریفی) برگزار شد ، پس از بیان کیفرخواست از سوی علی دلداری ، به عنوان نماینده دادستان تهران ، ابتدا خواهر متهم به عنوان تنها وارث مقتول ، در حالی برای برادرش تقاضای قصاص کرد که خطاب به قضات دادگاه گفت : برادرم از مدتها قبل مادرم را بشدت آزار می داد. هر بار که به خانه آنها می رفتم ، متوجه می شدم مادرم دست و سر و صورتش زخمی شده است.
وقتی علت را از او می پرسیدم ، می فهمیدم برادرم به دلایل واهی او را اذیت و زخمی کرده است و حالا هم برای او تقاضای قصاص دارم پس از آن ، پدر متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که متهم بعد از کشتن پیرزن ، قصد کشتن او را داشته است ، مدعی شد پسرش در دفتر خاطرات خود فهرست سیاهی تهیه کرده بود که قرار بود همه آنها را به قتل برساند. وی گفت : در این فهرست بسیاری از اقوام و خویشان قرار داشتند و به این ترتیب اگر جلوی او گرفته نمی شد بقیه فهرست را نیز تکمیل می کرد.در ادامه دادگاه ، جوان جنایتکار به دفاع از خود پرداخت و در توضیح انگیزه اش از جنایت گفت : از مدتها قبل دچار یک حالت خاص شده بودم. احساس می کردم به علوم فوق بشری دست پیدا کرده ام و حتی متوجه راه رفتن کوهها می شوم ، شب جنایت در حال تفکر درباره یک مساله ماوراءالطبیعه بودم که یکباره مادرم با آوردن چای ، فکرم را بر هم زد و من احساس کردم که او با این کارش باعث شد که یکی از مهمترین مسائل عرفانی ناگشوده بماند و درحالی که بسیار عصبانی شده بودم و متوجه رفتارهای خودم نبودم به وی حمله کردم و با فشردن گلویش و ریختن رختخواب ها به روی او، باعث خفه شدن او شدم ، پس از آن به سراغ پدرم رفتم و قصد داشتم او را با چاقو به قتل برسانم اما بعد از آن که به وی چندین ضربه زدم ، دستگیر شدم.
هنگامی که از جوان متهم سوال شد آیا شب جنایت ، مواد مخدر مصرف کرده است ، وی پاسخ داد: از مدتها قبل اعتیاد داشتم ، شب جنایت هم ۲۰ قرص روانگردان مصرف کرده بودم و در حالت عجیبی به سر می بردم و به هیچ وجه نمی فهمیدم دارم چه کار می کنم.
با اظهارات متهم ، ۵ قاضی شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران بزودی رای خود را درباره این پرونده صادر خواهند کرد.