اگرتایتانیک راماایرانی ها می ساختیم چی می شد؟

۱) جمعیت کشتی ۱۰ برابر ظرفیت ش میشد !۲) آهنگ فیلم توسط احسان خواجه امیری!

۳) اسم فیلم به “جدایی کشتی از وسط” تغییر میکرد ، جهت تضمین بردن جوایز!
۴) ناخدای به صورت خودجوش تنگه ی هرمز رو با رو کردن دسیسه ی ناو های غربی پاک میکرد!

۵) کوه یخی حتما ساخت اسراییل یا انگلیس بوده!
۶) دیگه اون صحنه ی معروف جک و رز رو نداشتیم ، بازیگرا از دور واسه هم اشک میریختن و نهایتا مردِ برادر زنِ رو بغل میکنه!!!

۷) آخر فیلم هیشکی غرق نمیشه و حتما یه صحنه ی عروسی داشتیم!

شماهم اگرایده دیگه ای دارید درپایین اضافه کنید

****************************************************

خب حالاکه تایتانیک ایرانی راهم رویت کردید لطفا لینک زیر رابازکنید و

درگروه چرخ وفلک هم دوری بزنید.دوست داشتی عضوشو .نظرات خودرابفرست خوشحال میشوم

@گروه چرخ وفلک@شروع به چرخش کرد لطفا به این گروه سربزنید

ودربحث هاشرکت کنید @البته اگه سرتون گیج نمیره@@