اگر شب قدر یک شب است چرا ماه رمضان در بعضى کشورها یک روز زودتر است؟
جواب :  


  شب قدر در واقع یک شب بیش نیست و آغاز و انجام آن ۲۴ ساعت؛ یعنى، به اندازه یک دور گردش کره زمین است و در این مدت تدریجا تمام زمین را فرا مى‏گیرد. به عبارت دیگر شب قدر در سطح کل کره زمین به اندازه یک شبانه‏روز در هر جایى از کره است. بنابراین، هر قسمتى از کره زمین در پاره‏اى از آن قرار مى‏گیرد. از این رو اگر کسى آن را شبى در ایران درک کند و سپس به کشور دور دستى سفر نماید و شب بعد در آن جا مجدداً لیلهالقدر را درک کند، در واقع یک شب بیشتر نبوده است؛ زیرا شب بعد استمرار همان شب و پاره دیگرى از آن واحد زمانى است و فاصله شدن روز در بین دو نقطه، آن را به دو شب تبدیل نمى‏کند؛ زیرا از ۲۴ ساعت خارج نشده و آنچه در نظر این فرد شب دوم است، در واقع مراحل پایانى همان ۲۴ ساعت مى‏باشد و در نتیجه همه آثار مترتب بر آن مانند تعیین مقدرات، یک بار بیش نیست. به همین نسبت مسأله شب نیمه شعبان و … نیز روشن مى‏شود. به عبارت دیگر همه شب‏ها یا روزها همین حالت را دارند که در عرض ۲۴ ساعت به صورت متخالف و تدریجى کل زمین را پوشش مى‏دهند. اما نسبت به دو شب در ایران و عربستان باید بگوییم یکى از آنها شب قدر نیست و فضیلت آن یا از دست ما رفته است یا از دست آنها.