اگر کسى ندانسته مرتکب گناه کبیره شود آیا این فرد گناه‏کار محسوب مى‏ شود؟

جواب :
  اگر کسى عمداً و از روى اختیار مرتکب حرام شود گناه کرده است؛ ولى اگر سهواً و یا از روى ندانستن حکم مسأله باشد، گناه محسوب نمى‏شود.البته ندانستن هم دو صورت دارد: گاهى یک فرد مى‏تواند حکم را بپرسد؛ ولى کوتاهى مى‏کند و از باب بى‏مبالاتى به امر دین مرتکب گناه مى‏شود (جاهل مقصر) که در این صورت گناه کار است و عقوبت دارد. اما گاهى دست‏رسى به حکم نداشته و خودش هم جاهل بوده است؛ در این صورت اگر مرتکب گناه شد مؤاخذه نمى‏شود؛ ولى اگر بعداً متوجه گردید در اثر آن گناه، واجبى از او فوت شده است، باید قضاى آن را به جا آورد.