اگر مهربان هستید به خودتان هم خدمت می کنید !ا

اگر مهربان هستید به خودتان هم خدمت می کنید !ا
________________________________________
نتایج پژوهش های گروه روانشناسی دانشگاه آکسفورد نشان داده است که کسانی که به مهربانی مشهورند در واقع به این خاطر با دیگران مهربانی می کنند که از این کار خود احساس خوبی پیدا می کنند به همین خاطر هم به خود و هم به دیگران خدمت می کنند.

این تحقیقات تاکید می کند که شما وقتی با دیگران مهربان هستید همانند زمانی که شکلات می خورید و یا پولی بدست می آورید ماده دوپامین در مغز شما ترشح می شود که باعث احساس لذت و خوشی و احساس رضایت در زندگی شما می شود.

اما نگران نباشید چون در این مورد خاص خودخواهی چیز بدی نیست. انسان های سالم تا حدی دارای حس خودخواهی هستند و باید باشند تا باعث پیشرفت و تکامل زندگی خود شوند.

از این رو مهربانی کردن حتی اگر در رده خودخواهی و فقط برای ارضای حس مفید بودن شخص به کار گرفته شود هیچ چیزی از اهمیت و نیک بودن مهربانی کم نمی کند. چون هم فواید مفیدش بر زندگی دیگران مشهود است و هم بر زندگی خود شخص.

اما بد نیست در پایان کمی در مورد دوپامین که موقع مهربانی کردن با دیگران نیز در مغز ترشح می شود آشنا شویم: وقتی مرکز لذت، که مرکز پاداش نیز نامیده می شود، فعال است، احساس خوشی و لذت در ما به وجود می آید.

خوردن قطعه یی از یک کیک، مقداری ماکارونی یا هر غذای دیگری که دوست دارید، این مرکز را فعال می کند. برنده شدن در یک رقابت، پذیرفته شدن در یک آزمون، مورد ستایش قرار گرفتن و دیگر تجربه های خوشایند نیز این مرکز را فعال می کند.

سلول های عصبی که مرکز لذت را می سازند، با زبان شیمیایی دوپامین با هم ارتباط برقرار می کنند. این مولکول به عنوان پیام رسان عصبی از یک نورون (سلول عصبی) به نورون دیگر می رود، بر میزان آزاد شدن پیام رسان از نورون های دیگر تاثیر می گذارد و احساسی از خوشحالی ملایم تا سرخوشی شدید را به وجود می آورد..

هورمون دوپامین نه تنها مسئول تولید نشاط و آرزو است بلکه در تولید هراس و ترس نیز دخالت دارد. دوپامین تاثیرات مثبتی مثل پاداش و نشاط بر جای می گذارد اما نتایج این تحقیق اخیر حاکی از آن است که این هورمون می تواند از طریق عمل روی فضاهای مغزی همجوار با فضاهای مسئول پاداش سبب بروز رفتارهای منفی نیز بشود.